x Waktu Solat Bintulu – Waktu Solat

Waktu Solat Bintulu

 • 09 Desember 2018, Ahad
 • Imsak04:49
 • Subuh04:59
 • Syuruk06:21
 • Zohor12:22
 • Asar15:45
 • Maghrib18:20
 • Isyak19:35
 • 10 Desember 2018, Isnin
 • Imsak04:50
 • Subuh05:00
 • Syuruk06:22
 • Zohor12:23
 • Asar15:46
 • Maghrib18:20
 • Isyak19:35
 • 11 Desember 2018, Selasa
 • Imsak04:50
 • Subuh05:00
 • Syuruk06:22
 • Zohor12:23
 • Asar15:46
 • Maghrib18:21
 • Isyak19:36
 • 12 Desember 2018, Rabu
 • Imsak04:50
 • Subuh05:00
 • Syuruk06:23
 • Zohor12:24
 • Asar15:47
 • Maghrib18:21
 • Isyak19:36
 • 13 Desember 2018, Khamis
 • Imsak04:51
 • Subuh05:01
 • Syuruk06:23
 • Zohor12:24
 • Asar15:47
 • Maghrib18:22
 • Isyak19:37
 • 14 Desember 2018, Jumaat
 • Imsak04:51
 • Subuh05:01
 • Syuruk06:24
 • Zohor12:25
 • Asar15:48
 • Maghrib18:22
 • Isyak19:37
 • 15 Desember 2018, Sabtu
 • Imsak04:52
 • Subuh05:02
 • Syuruk06:24
 • Zohor12:25
 • Asar15:48
 • Maghrib18:23
 • Isyak19:38
 • 16 Desember 2018, Ahad
 • Imsak04:52
 • Subuh05:02
 • Syuruk06:25
 • Zohor12:26
 • Asar15:49
 • Maghrib18:23
 • Isyak19:38
 • 17 Desember 2018, Isnin
 • Imsak04:53
 • Subuh05:03
 • Syuruk06:25
 • Zohor12:26
 • Asar15:49
 • Maghrib18:24
 • Isyak19:39
 • 18 Desember 2018, Selasa
 • Imsak04:53
 • Subuh05:03
 • Syuruk06:26
 • Zohor12:27
 • Asar15:50
 • Maghrib18:24
 • Isyak19:39
 • 19 Desember 2018, Rabu
 • Imsak04:54
 • Subuh05:04
 • Syuruk06:26
 • Zohor12:27
 • Asar15:50
 • Maghrib18:25
 • Isyak19:40
 • 20 Desember 2018, Khamis
 • Imsak04:54
 • Subuh05:04
 • Syuruk06:27
 • Zohor12:28
 • Asar15:51
 • Maghrib18:25
 • Isyak19:40
 • 21 Desember 2018, Jumaat
 • Imsak04:55
 • Subuh05:05
 • Syuruk06:27
 • Zohor12:28
 • Asar15:51
 • Maghrib18:26
 • Isyak19:41
 • 22 Desember 2018, Sabtu
 • Imsak04:55
 • Subuh05:05
 • Syuruk06:28
 • Zohor12:29
 • Asar15:52
 • Maghrib18:26
 • Isyak19:41
 • 23 Desember 2018, Ahad
 • Imsak04:56
 • Subuh05:06
 • Syuruk06:28
 • Zohor12:29
 • Asar15:52
 • Maghrib18:27
 • Isyak19:42