x Waktu Solat Klang – Waktu Solat

Waktu Solat Klang

 • 09 Desember 2018, Ahad
 • Imsak05:36
 • Subuh05:46
 • Syuruk07:06
 • Zohor13:09
 • Asar16:32
 • Maghrib19:06
 • Isyak20:21
 • 10 Desember 2018, Isnin
 • Imsak05:36
 • Subuh05:46
 • Syuruk07:07
 • Zohor13:09
 • Asar16:32
 • Maghrib19:07
 • Isyak20:21
 • 11 Desember 2018, Selasa
 • Imsak05:37
 • Subuh05:47
 • Syuruk07:07
 • Zohor13:10
 • Asar16:33
 • Maghrib19:07
 • Isyak20:22
 • 12 Desember 2018, Rabu
 • Imsak05:37
 • Subuh05:47
 • Syuruk07:08
 • Zohor13:10
 • Asar16:33
 • Maghrib19:07
 • Isyak20:22
 • 13 Desember 2018, Khamis
 • Imsak05:38
 • Subuh05:48
 • Syuruk07:08
 • Zohor13:11
 • Asar16:34
 • Maghrib19:08
 • Isyak20:23
 • 14 Desember 2018, Jumaat
 • Imsak05:38
 • Subuh05:48
 • Syuruk07:09
 • Zohor13:11
 • Asar16:34
 • Maghrib19:08
 • Isyak20:23
 • 15 Desember 2018, Sabtu
 • Imsak05:38
 • Subuh05:48
 • Syuruk07:09
 • Zohor13:12
 • Asar16:35
 • Maghrib19:09
 • Isyak20:24
 • 16 Desember 2018, Ahad
 • Imsak05:39
 • Subuh05:49
 • Syuruk07:10
 • Zohor13:12
 • Asar16:35
 • Maghrib19:09
 • Isyak20:24
 • 17 Desember 2018, Isnin
 • Imsak05:39
 • Subuh05:49
 • Syuruk07:10
 • Zohor13:12
 • Asar16:36
 • Maghrib19:10
 • Isyak20:25
 • 18 Desember 2018, Selasa
 • Imsak05:40
 • Subuh05:50
 • Syuruk07:11
 • Zohor13:13
 • Asar16:36
 • Maghrib19:10
 • Isyak20:25
 • 19 Desember 2018, Rabu
 • Imsak05:40
 • Subuh05:50
 • Syuruk07:11
 • Zohor13:13
 • Asar16:36
 • Maghrib19:11
 • Isyak20:26
 • 20 Desember 2018, Khamis
 • Imsak05:41
 • Subuh05:51
 • Syuruk07:11
 • Zohor13:14
 • Asar16:37
 • Maghrib19:11
 • Isyak20:26
 • 21 Desember 2018, Jumaat
 • Imsak05:41
 • Subuh05:51
 • Syuruk07:12
 • Zohor13:14
 • Asar16:37
 • Maghrib19:12
 • Isyak20:27
 • 22 Desember 2018, Sabtu
 • Imsak05:42
 • Subuh05:52
 • Syuruk07:12
 • Zohor13:15
 • Asar16:38
 • Maghrib19:12
 • Isyak20:27
 • 23 Desember 2018, Ahad
 • Imsak05:42
 • Subuh05:52
 • Syuruk07:13
 • Zohor13:15
 • Asar16:38
 • Maghrib19:13
 • Isyak20:28